Pacientove pravice

VARSTVO PACIENTOVIH PRAVIC

v Medicini Božiček d.o.o.

v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17)

1. OSEBA PRISTOJNA ZA PRVO OBRAVNAVO KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC

Pri uresničevanju pravic po zgoraj navedenem zakonu pacientu svetuje, pomaga ali ga zastopa zastopnik pacientovih pravic je Brankica Bilić Petrović, dr. med. specialist splošne medicine.

Prva zahteva se vloži: v ambulanti DRUŽINSKA MEDICINA BILIĆ, d.o.o., Kozje 150, 3260 KOZJE, telefon: 03/800 26 02 ali po e-pošti: druzinska.kozje@siol.net.

2. PODATKI O  NAČINU VLOŽITVE PRIJAVE DOMNEVNE KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC

  • Prvo zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih pravic lahko pacient poda ustno na zapisnik ali pisno pri pristojni osebi.
  • Zahteva mora vsebovati naslednje podatke: osebno ime, naslov, kontaktne podatke pacienta, opis domnevne kršitve, podatki o udeleženih zdravstveni delavcih oz. sodelavcih, čas in kraj domnevne kršitve, morebitne posledice domnevne kršitve in morebiten predlog za rešitev sporne zadeve.
  • Anonimnih, žaljivih in prepoznih zahtevkov pristojna oseba ne bo obravnavala.
  • Prvo zahtevo zaradi neustreznega ravnanja zdravstvenega osebja pri nudenju zdravstvene oskrbe lahko vložite v 15 dneh od nastale domnevne kršitve, najpozneje pa v 30 dneh  po končani zdravstveni  oskrbi.

3. NAJBLIŽJI  ZASTOPNIKI PACIENTOVIH  PRAVIC

Cvetka Jurak

prostori NIJZ, Območna enota Celje

Ipavčeva 18, 3000 Celje

Tel. številka: 03/ 42 51 161 in 031 660 770

E-pošta: cvetka.jurak@nijz.si

Uradne ure zastopnice pacientovih pravic v pisarni: ponedeljek od 12:00 do 18:00

in torek od 7:00 do 13:00

 

Pri uresničevanju pravic pacientov po zakonu pacientu svetuje, pomaga in ga zastopa zastopnik pacientovih pravic. Delo zastopnika pacientovih pravic je zaupno in brezplačno.

 

Bistrica ob Sotli, 22. 5. 2018               prim. FRANC BOŽIČEK dr. med., spec. spl. med